วิดีโอนี้เป็นการประลองสมรรถนะhot hatches โดย Carlos Lago pits 2013 Ford Focus ST พบกับ 2012 Volkswagen Golf R.

วิดีโอนี้เป็นการประลองสมรรถนะhot hatches โดย Carlos Lago pits 2013 Ford Focus ST พบกับ 2012 Volkswagen Golf R.

Reactions: